آسیب های ورزشی زانو مفصل زانو یکی از شایعترین مفصل هایی است که تحت آسیب های ورزشی زانو قرار می گیرد و بررسی های انجام گرفته نشان داده اند که بیشترین علت ناتوانی دائمی پس از آسیب های ورزشی ، به علت صدمه دیدگی زانو بوده است. انواع مختلف آسیب های ورزشی زانو :مانند پارگی رباط های زانو ( رباط صلیبی قدامی، رباط صلیبی خلفی، رباط های جانبی داخلی و یا خارجی) ، پارگی منیسک، پیچ خوردگی خفیف زانو، شکستگی های زانو، صدمات مولتیپل و … به علت وارد آمدن نیرو و فشارهای چند جهتی به زانو حین ورزش پیش می آیند. شایعترین این آسیب ها، پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) است. میزان رخداد و الگوی آسیب در ورزشکاران به عوامل زیر بستگی دارد: نوع ورزش: ورزشهایی مانند فوتبال، اسکی و ورزشهای رزمی بیشترین میزان آسیب های ورزشی زانو را دارند. جنسیت: معمولا زنان ورزشکار بیشتر از مردان در معرض صدمات زانو حین ورزش قرار می گیرند. سن ورزشکار: صدمات زانو در جوانان ورزشکار ( ۲۹-۲۰ سال) بیشتر رخ می دهد. علاوه بر این عوامل اصلی، فاکتورهایی نظیر جنس ، سن ، آمادگی جسمی ، اندازه و ضخامت لیگامانها در ورزشکار، برخوردی یا غیر برخوردی بودن آسیب، وضعیت سطح زمین بازی، نوع کفش ورزشی، میزان آگاهی مربیان و نحوه آموزش آنها از دیگر عوامل تاثیرگذار بر آسیب های ورزشی زانو می باشند. درمان این صدمات در بسیاری موارد نیازمند جراحی و سپری کردن دوره های بازتوانی بلند مدت است. همچنین در برخی از موارد این صدمات ممکن است باعث پایان زندگی ورزشی فرد شده و می تواند تاثیر بزرگی بر زندگی فرد و جامعه بگذارد. به همین دلیل شناخت و آگاهی از نحوه، میزان شیوع و شیوه های پیشگیری از آسیب بسیار مهم است. با ما در لینک زیر همراه باشید تا موارد پیشگیری و موارد درمان را برای شما شرح دهیم.goo.gl/7k9yWk دکتر مهران سلیمانها: متخصص ارتوپدی – فوق تخصص جراحی زانو در رشت