برای اینکه تنظیمات مختلف را بر روی داخلی ها اعمال کنید، لازم است برای داخلی کلاس سرویس تعریف کنید، یعنی آنها را در COS دلخواه با تنظیمات و محدودیت های مختلف قرار دهید. با این کار تمام این تنظیمات بر روی تک تک داخلی ها اعمال می شود. برای مشاهده ی روند کار، فیلم آموزشی را دنبال کنید. redirect.php?a=*[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]