در سانترال TDAپاناسونیک، برای هر یک از داخلی ها می توان زبان نمایش دلخواه را انتخاب نمود. بدین ترتیب شما می توانید از میان پنج زبان مختلف یکی را به دلخواه انتخاب کرده تا برایتان نمایش داده شود. برای یادگیری روند کار فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید. redirect.php?a=*[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]