ویرایش اطلاعات ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ این سوالی است که تعداد داوطلبان زیادی برای ثبت نام خود با مشکل مواجه شده و در واقع برای نتایج ثبت نام خود نگران می باشند که با پیگیری های فراوان با سنجش دانشگاه آزاد مشکل رفع و راه حل و نحوه ویرایش را در زیر به طور مفید توضیح داده و برای ارتباط با مشاوران درخت دانش می توانید از طریق شماره 9099072943 تماس حاصل بفرمایید.با توجه به اینکه تعداد زیادی از داوطلبان برای ثبت نام بدون کنکور اقدام کرده اما اشتباهی اطلاعات ثبت نامی خود را وارد کرده و یا انتخاب زیرگروه آزمایشی را همان زیرگروه دیپلم خود وارد کرده اند می توانند برای ویرایش اطلاعات انتخاب رشته در تاریخ 1/7/97 اقدام کرده انتخاب رشته را اصلاح نمایند.