این جا زمین است

موضوع: این جا زمین است

برچسب ها: هیچ یک
 1. zahra گفت:

  این جا زمین است

  [SIZE=5][COLOR=#006666]این جا زمین است....... ساعت به وقت انسانیت خواب است..... دل عجب موجود سخت جانی است....هزار بار تنگ میشود ......میشکند......میسوزد.....میمیرد..... و باز هم میتپد!!![/COLOR][/SIZE]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!

 2. zahra گفت:
  [SIZE=6]دیدین بعضی وقتا می خوای ثواب کنی بد جوری کباب می شی امروز منم همین طوری کباب شدم نمی خوام در موردش توضیح بدم ولی ....[/SIZE]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!