گروه جوانان شورای آلمانی روابط خارجی با سفیر جمهوری اسلامی ایران دیدار کردندگروه جوانان عضو شورای آلمانی روابط خارجی با کارشناسان سفارت برلین و آقای ماجدی سفیر ایران در آلمان دیدار کردند. در این دیدار جوانان عضو شورای آلمانی روابط خارجی موسوم به (DGAP) که در روز روز سه*شنبه ٢٥ آبانماه ١٣٩٥ در برلين برگزار شد، پیرامون روابط ایران و آلمان، اتحادیه اروپايی و تحولات منطقه خاورمیانه بحث و تبادل نظر شد و سئوالاتی مطرح و آقای ماجدی رئیس سفارت ایران در برلین به آنها پاسخ دادند. در اين ديدار ضمن تبیین رویکرد سفارت ایران در زمینه طراحی پروژه*های مشترک اقتصادی-فرهنگی در چارچوب خواهرخواندگی شهرهای ایران و آلمان، یک فیلم کوتاه با موضوع ظرفيت*های گردشگری ایران به نمايش گذاشته شد. برای مشاهده تصاویر سفارت ایران در برلین به گالری تصاویر سایت مراجعه فرمایید