آموزش تریکو بافی از مبتدی تا پیشرفتهآموزش تریکو بافی | بافت ظرف دردار ( شکلات خوری)آموزش بافت ظرف دردار , بافت شکلات خوریسلام به دوستان علاقمند به هنر دوست داشتنی قلاب بافی و بخصوص طرفداران تریکو بافی ، آموزش امروز ما روش بافت ظرف دردار زیباییه که می تونید به عنوان شکلات خوری، جا لوازم خیاطی و … استفاده کنید. آموزش تریکو بافی گام به گامیک حلقه جادویی زده و داخل آن ۵ پایه کوتاه می بافیم.به اوبین پایه کوتاه گره نامرئی می زنیم.آموزش بافت ظرف دردار , بافت شکلات خوریرج دوم : در هر پایه دو پایه کوتاه می بافیم. ۱۰ پایهدر پایان رج به این شکل بست می زنیم:از پایه کوتاه رج اول و حلقه پشتی اولین پایه این رج نخ گرفته و همه را یکی می کنیم.آموزش تریکو بافی , بافت سبد در داررج سوم : در هر پایه دو پایه کوتاه می بافیم. (۲۰ پایه)به روش قبل بست می زنیم. از رج قبل و حلقه پشتی پایه اول رج نخ گرفته همه را یکی می کنیم. پایان هر رج به همین صورت است.آموزش تریکو بافی , بافت سبد در دارآموزش بافت ظرف دردار , بافت شکلات خوریآموزش روش بست زدن در پایان رجج ۴ : دو پایه در یک پایه بافته بعد یک پایه می بافیم. به همین ترتیب یک در میان پایه اضافه می کنبم.(۳۰پایه)آموزش تریکو بافی , بافت سبد در داررج ۵ : همان ۳۰ پایه را می بافیم.یعنی در هر گره رج قبل یک پایه .آموزش بافت ظرف دردار , بافت شکلات خوریرج ۶ : دو پایه کوتاه بافته، بعد دو پایه در یک پایه می زنیم. به عبارتی دو در میان دانه اضافه می کنیم.آموزش بافت ظرف دردار , بافت شکلات خوری(۴۰ پایه)رج ۷ : همان ۴۰ پایه را می بافیم.آموزش بافت ظرف دردار , بافت شکلات خوری۳ زنجیره می زنیم.آموزش تریکو بافی , بافت سبد در داررج ۸ در حلقه پشتی بافته می شود.آموزش تریکو بافی , بافت سبد در داریک حلقه را نبافته در حلقه پشتی بعدی یک گره پفکی ۳ تایی می بافیم. ۳ مرتبه (نخ دور قلاب انداخته و از حلقه پشتی نخ می گیریم).همه را یکی کرده یک زنجیره می زنیم.آموزش بافت ظرف دردار , بافت شکلات خوریتا پایان رج یک گره را نبافته و در حلقه پشتی بعدی گره پفکی می بافیم.آموزش تریکو بافی , بافت سبد در دارآخرین پفکی را در حفره زیر ۳ زنجیره اول رج می زنیم.آموزش بافت ظرف دردار , بافت شکلات خورینخهای آخرین پفکی را که یکی کردیم، زنجیره آخر را نزده و یک گره نامرئی در جای که در تصویر بالا نشن داده شده می زنیم.آموزش تریکو بافی , بافت سبد در داریک رج تمام شد.۳ زنجیره زده و رج ۹ را هم مثل رج ۸ می بافیم.آموزش بافت ظرف دردار , بافت شکلات خوریرج ۹ را مثل رج ۸ با بست پایان می بریم.رج ۱۰ را هم بافته و با بست پایان میدهیم.آموزش تریکو بافی , بافت سبد در داررج پایانی در هر گره قبل پفکی (مانند تصویر زیر) یک گره نامرئی می بافیم.آموزش بافت ظرف دردار , بافت شکلات خوریدر رج آخر چون گره ها یک در میان بافته شده، لبه ظرف جمع می شود.آموزش تریکو بافی , بافت سبد در دارکف ظرف به این شکل است.آموزش بافت ظرف دردار , بافت شکلات خوریاین هم ظرف زیبای ماآموزش تریکو بافی , بافت سبد در دارروش بافت رج آخر (یک در میان بست زدن)حالا برای ظرف خوشگلمون در می بافیم.آموزش تریکو بافی , بافت سبد در دارحلقه جادویی زده و در حلقه ۵ پایه کوتاه می بافیم.به اولین پایه کوتاه گره نامرئی می زنیم.آموزش تریکو بافی , بافت سبد در داراز پشت کار انگشت را در مرکز بافت فرو می کنیم تا فرم برجسته بگیرد.یک رج پایه کوتاه می بافیم. (بدون افزایش در هر گره یک پایه کوتاه)به اولین پایه گره نامرئی می زنیم.آموزش تریکو بافی , بافت سبد در داررج بعد در هر گره دو پایه کوتاه می بافیم.(۱۰ پایه)انتهای رج را مثل بافت کفی به پایان می بریم.آموزش بافت ظرف دردار , بافت شکلات خورییک رج دیگر در هر گره دو پایه کوتاه می بافیم. (۲۰ پایه)از میان اولین پایه رج قبل نخ گرفته و دو تا یکی می کنیم.آموزش بافت ظرف دردار , بافت شکلات خوریاگر طرف را بزرگتر می بافید ، هنگام بافت در اندازه آن را روی ظرف امتحان کنید.آموزش تریکو بافی , بافت سبد در داراین هم درب ظرف زیبا و پرکاربرد ما و پایان آموزش بافت ظرف دردار با نخ تریکومنابع:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]