یکی از نقاطی که در صورت جزو شکایات شایع مراجعین مراکز زیبایی می باشد،درمان خط خنده (چین نازولابیال nasolabial fold یا خط ماریونت و خط حزن(اندوه) marionette line)است. از عوامل موثر در عمیق شدن خط نازولابیال(خنده) و خط ماریونت: -ژنتیک -کاهش وزن شدید وسریع -عادات ب حرکات زیاد صورت موقع حرف زدن -خشکی پوست را میتوان نام برد. برای درمان خط خنده و اندوه توجه به چند نکته مهم است 1-برای پر کردن حجم های زیاد مثلا پر کردن گونه ها استفاده از جویویدرم یا سایر ژلهای قابل جذب،منطقی نیست،چون هم هزینه گزافی دارد و هم ماندگاری 9-12 ماه این ژلها صرف چنین هزینه ای را منطقی جلوه نمیدهد. 2-اگر بیماری هم تحلیل چربی وسیع صورت مثلا دور چشمها،گونه وهم خط خنده دارد و در ناحیه خط خنده تحلیل پوست هم علاوه بر چربی زیر پوستی دارد ،بنابراین هم باید تزریق چربی وسیع انجام دهد و هم در قسمت سطحی خط خنده از تزریق جوویدرم استفاده کند که می تواند اول جوویدرم بزند و بعد از مدتی تزریق چربی کند و یا برعکس. 3-مدت ماندگاری جوویدرم در خط خنده 9-12ماه و ماندگاری چربی پس از 1-3 بار تزریق،چند سال است.اما همانطور ک ذکر شد در قسمت سطحی پوست فقط می توان از جوویدرم استفاده کردودر زیر پوست می توان از چربی یا جوویدرم استفاده کرد. 4-هیچگاه تمایل به پر کردن خط نده به بیش از 70% عمق آن وجود ندارد،زیرا باعث غیر طبیعی شدن چهره بیمار می شود. 5-خط اندوه را معمولا بیش از 40%-50%نمی توان بهبود بخشیدو اصرار به تصحیحبیش از این مقدار می تواند منجر به ایجاد گلوله ر محل این خطها شود. 6-باید توجه داشت که جوویدرم در حال حاظر شناخته شده ترین ژل مورد تائید سازمان دارویی آمریکا FDA است.علت آنهرقبای خود را از میدان خارج کرده است،نادر بودن عوارض و تحسین بر انگیز بودن نتایج است،به قسمی که احتمال گلوله شدن یا حتی آلرژی به صورت قرمزی در صورت تزریق صحیح آن بسیار نادر است. دوستان همیشگی ما ،__________ برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب در لینک زیر رجوع کنید: goo.gl/icuj7h