سفارت ایران در برلین با برنامه روز درهای باز وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان همکار ی و مشارکت می کندوزارت همکاریهای اقتصادی و توسعه فدرال آلمان در روز ٢٨ آگوست در برلین میزبان بیش از ٥٠ غرفه از سفارت*خانه*ها و موسسات پژوهشی، آموزشی و فرهنگی بود.سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین نیز برای نخصتین بار در این برنامه شرکت فعال داشت و غرفه ای را به منظور نشان دادن توانایی های ایران بر پا کرد. در غرفه ایران در نمایشگاه مذكور سفارت برلین به معرفی ظرفیت*های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری در ایران و نیز برنامه*های فرهنگی خود سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین آلمان پرداخت.ایران همچنين در بخش فیلم و موسیقی نمایشگاه نیز حضوری پر رنگ داشت. در این برنامه، موسیقی ایرانی برای حاضرین در نمایشگاه نواخته شد و نمایی از فرهنگ، تاریخ و جامعه ایران بر روی پرده به نمایش گذاشته شد.برایwww.berlin.mfa.ir/uploads/DSC04883.JPG] مشاهده تصاویر سفارت ایران در برلین[/url] به گالری تصاویر سایت مراجعه فرمایید