شرکت ارتفاع کاران لوتوس مجری کار در ارتفاع خدمات تمای ساختمان را با روش راپل و اسپایدر انجام میدهد چرا پیچ و رولپلاک نما امری ضروری و میبایستی اجرا شود؟پس از اجرا و به اتمام رسیدن سنگ کاری نمای ساختمان در یک بازه زمانی سنگها شل شده و احتمال ریزش خواهند داشت ،از جمله عواملی که سبب شل شدن سنگ نما میشود شامل اسکوپ نکردن و استفاده از ملات با درصد سیمان پایین وهمچنین استفاده از نخاله های ساختمانی در پشت سنگ نما میباشد.در مواردی نیز قسمتی از سنگ نما تخریب شده است و یا افتاده است که به مرور زمان در اثر نفوذ اب و سرد و گرم شدن هوا باعث ریزش قسمتهای دیگر از سنگ نما میشود به همین منظور برای پیشگری و ریزش سایر سنگ های نما از پیچ و رولپلاک نما استفاده مینماییم .شستشوی نما یا نظافت نما از جمله خدمات نگهداری نمای ساختمان محسوب میشود که به منظور حفظ و نگهداری سنگ نما و بخشیدنجلو ه زیبا به نمای ساختمان و همچنین شستشوی سطوح نمای خارجی ساختمان با استفاده از متریال ها و مواد مخصوص شستشوی نما انجام میگیرد. از مزایای شستشوی نمای ساختمان میتوان به جداشدن و زدودن الایندهای مخربی مانند ترکیباتگازی هیدروژنی و گوگردار و اکسید های نیتروژن سطح نما میباشد که بصورت رسوب بر روی نما نشسته و به علت عدم نماشویی تحت تاثیر رطوبتموجود در هوا و وقوع بارندگی این گازها حالت اسیدی پیدا میکند و در طولانی مدت باعث خورده شدن و شکستن سنگ نما میشود. همچنین الایندههای ذرات معلق در هوا تاثیر بسزایی در تخریب نمای ساختمان دارد این ذرات ۱۰ میکرونی اگر چه در اثر رطوبت حالت اسیدی پیدا نمیکنند،اما این ذراتریز که ناشی از گردو غبار و احتراق ناقص خودروها میباشد در دراز مدت زیبای نمای ساختمان را بر هم زده و چهره ی زشتی به معماری شهر میدهدredirect.php?a=namalotus.com