فرودگاه بین المللی امام خمینی دارای ظرفیت 13 هزار خودرو می باشد که در 5 پارکینگ، 1پارکینگ مسقف و 4 پارکینگ روباز پذیرای مراجعین می باشد. هزینه پارکینگ فرودگاه امام خمینی طبق آخرین به روزرسانی در تاریخ 1مهر 1397 به شرح زیر می باشد:تعرفه پارکینگ طبقاتی (ترمینال شماره 1) فرودگاه بین المللی امام خمینی*- ورودی پارکینگ 3000 تومان- هزینه استفاده از پارکینگ در هر ساعت 1200 تومان*- هزینه استفاده از پارکینگ در هر شبانه روز 26000 تومان*این پارکینگ دارای 2 طبقه می باشد و ظرفیت 1500 خودرو را دارد.*تعرفه پارکینگ های محوطه باز و غیرمسقف ترمینال شماره 2و3و5 فرودگاه بین المللی امام خمینی*- ورودی پارکینگ 2000 تومان- هزینه استفاده از پارکینگ در هر ساعت 1800 تومان*- هزینه استفاده از پارکینگ در هر شبانه روز 13000 تومان*•** *استفاده از پارکینگ محوطه باز بیش از 3 روز شامل تخفیف می شود و هر شب 11000 تومان محاسبه می شود.•** *به علت صرفه جویی در هزینه ها توصیه می شود افرادی که قصد استفاده موقت و کوتاه مدت از پارکینگ را دارند از پارکینگ مسقف استفاده کنند و افرادی که مسافر هستند و قصد سوار شدن به هواپیما و استفاده چند روزه از پارکینگ را دارند ترجیحاً از پارکینگ روباز استفاده کنند.redirect.php?a=**gardesha.com