تراز کمپانی – دانلودرامخدمات حسابداری به مجموعه ای از اموری گفته می شود که شرکت حسابداری به منظور کنترل ، تهیه مستندات و تسلیم گزارش از روند گردش های مالی ، جریان کالا و ارائه خدمات به کارفرما و مراجع ذیصلاح انجام می دهد . در همین اثنا علاوه بر روش های سنتی حسابداری شرکت ها ، مجموعه های مذکور با تهیه لیست بیمه ، تهیه اظهارنامه عملکرد ، تهیه انواع گزارشات فصلی ، انجام امور مالیاتی از لحظه تحویل مدارک تا دفاع در مراحل واپسین ، ارائه انواع مشاوره های پولی و مالی ، حل اختلاف میان شرکا یا سهامداران و ده ها فعل دیگر به نظم بخشی هرچه بیشتر امور اقتصادی شرکت ها اهتمام می ورزند . به عنوان مثال اگر مجموعه ای که در حیطه دانلود فایل فلش یا دانلود رام رسمی سامسونگ در قالب یک شرکت فعالیت دارد ، در صورت برون سپاری امور مالی خود به مجموعه های فوق ، علاوه بر موارد مذکور ، امکان تحریر دفاتر قانونی ، اظهار نامه عملکرد ، کاهش مالیات و حذف جرائم و مشاوره مالیاتی را نیز بدست خواهد آورد .