کاش. . .

موضوع: کاش. . .

برچسب ها: هیچ یک
 1. saeed12 گفت:

  کاش. . .

  [SIZE=5]هرکی میاد یه جمله بگه با کاش شروع بشه ممنون[/SIZE]

  ارزش چادرش را وقتی فهمیدم...
  که راننده تاکسی او را صدا زد:خانم‏!‏
  و دیگری را :خانمی‏!‏....

 2. saeed12 گفت:
  [SIZE=5]کاش در دنیا سه چیز وجود نداشت : غرور ، عشق ، دروغ اونوقت کسی از روی غرور برای عشق دروغ نمی گفت[/SIZE]

  ارزش چادرش را وقتی فهمیدم...
  که راننده تاکسی او را صدا زد:خانم‏!‏
  و دیگری را :خانمی‏!‏....

 3. saeed12 گفت:
  [SIZE=5]کاش از اول نمیدونست من عاشقش شدم[/SIZE]

  ارزش چادرش را وقتی فهمیدم...
  که راننده تاکسی او را صدا زد:خانم‏!‏
  و دیگری را :خانمی‏!‏....

 4. saeed12 گفت:
  [IMG]********images.persianblog.ir/415112_VeUbW0cd.jpg[/IMG]

  ارزش چادرش را وقتی فهمیدم...
  که راننده تاکسی او را صدا زد:خانم‏!‏
  و دیگری را :خانمی‏!‏....

 5. saeed12 گفت:
  [h=3][SIZE=5][I]کاش[/I] اگر گاه کمی لطف به هم می کردیم مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود[/SIZE][/h]

  ارزش چادرش را وقتی فهمیدم...
  که راننده تاکسی او را صدا زد:خانم‏!‏
  و دیگری را :خانمی‏!‏....

 6. saeed12 گفت:
  [CENTER][SIZE=5]کاش میدونست چقدر دوستش دارم[/SIZE]
  [/CENTER]

  ارزش چادرش را وقتی فهمیدم...
  که راننده تاکسی او را صدا زد:خانم‏!‏
  و دیگری را :خانمی‏!‏....

 7. saeed12 گفت:
  [CENTER][SIZE=5]کاش رو کاشتن سبز نشد[/SIZE]
  [/CENTER]

  ارزش چادرش را وقتی فهمیدم...
  که راننده تاکسی او را صدا زد:خانم‏!‏
  و دیگری را :خانمی‏!‏....

 8. saeed12 گفت:
  [CENTER][SIZE=5]کاش میشد اشک را تهدید کرد[/SIZE]
  [/CENTER]

  ارزش چادرش را وقتی فهمیدم...
  که راننده تاکسی او را صدا زد:خانم‏!‏
  و دیگری را :خانمی‏!‏....

 9. saeed12 گفت:
  [CENTER][SIZE=5]کاش عشقت دروغ نبود[/SIZE]
  [/CENTER]

  ارزش چادرش را وقتی فهمیدم...
  که راننده تاکسی او را صدا زد:خانم‏!‏
  و دیگری را :خانمی‏!‏....

 10. saeed12 گفت:
  [CENTER][SIZE=5]کاش میشد با تو بودن را نوشت[/SIZE]
  [/CENTER]

  ارزش چادرش را وقتی فهمیدم...
  که راننده تاکسی او را صدا زد:خانم‏!‏
  و دیگری را :خانمی‏!‏....