زیربنای *تربیت فرزندان موفق اهمیت دادن زن و شوهر به یکدیگر، زیربنای *تربیت فرزندانی موفقبا بخش تربیت کودک مجله اینترنتی بیست ستون همراه باشیددوام و موفقیت *زندگی مشترک بیش از هر مسئله*ی دیگر بر سرنوشت فرزندان خانواده تأثیر دارد و داشتن یک زندگی خانوادگی موفق و لبریز از*عشق، شرط اصلی *تربیت فرزندانی موفق است. ولی برای بسیاری از زن و شوهرها این گمان پیش می*آید که با به دنیا آمدن فرزندان، رابطه*ی احساس بین آن*ها رو به نابودی می*رود.این دست از والدین با هدف *تربیت فرزندان موفق *ازدواج نمی*کنند و صرفاً به دلایل احساسی و برآورده کردن نیازهای عاطفی شخصی به این کار اقدام می*نمایند. در چنین خانواده*ای بعد از به دنیا آمدن فرزندان و به دنبال آن اضافه شدن انبوهی از مسئولیت، زوجین به تدریج احساس می*کنند که این نیازهای روحی دیگر چندان موردتوجه قرار نمی*گیرد و همین مسئله باعث ضعیف شدن انگیزه*ی اولیه برای تشکیل *زندگی مشترک یعنی *عشق دو طرفه می*شود.در شرایط عادی *زن و مرد معمولاً در صورتی *ازدواج می*کنند که رابطه*ی احساس قدرتمندی بین آن*ها باشد و تمام نیازهای روحی یکدیگر را کاملاً برطرف کنند. شیرینی این رابطه*ی عاطفی باعث می*شود که آن*ها بخواهند آن را به یک رابطه*ی همیشگی تبدیل کنند و به همین دلیل *ازدواج می*کنند. در شروع زندگی همه چیز زیبا و امیدبخش است و به نظر نمی*رسد که هیچ عاملی مخصوصاً داشتن فرزند، بتواند این رابطه*ی عمیق روحی را تهدید کند. در این زمان حتی فکر اینکه بچه*دار شدن، تهدیدی برای *زندگی مشترک باشد، خنده*دار و دور از ذهن است. داشتن رابطه*ی احساس عمیق بر پایه*ی دو عامل اولیه*ی عاشق بودن و توجه داشتن به نیازهای احساسی طرف مقابل استوار است. در واقع *عشق دلیل توجه به نیازهای عاطفی شریک زندگی است و ارضاء نیازهای عاطفی او به ریشه*دار شدن *عشق متقابل منجر می*شود. اگر هر یک از این عوامل به هر دلیلی تضعیف شود، عامل دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می*دهد. این تأثیر دو جانبه، دلیل اصلی ضعیف شدن رابطه*های احساس عمیق با گذشت زمان است. اگر ناملایمات *زندگی مشترک باعث دشواری و یا حتی غیر ممکن شدن برآورده کردن نیازهای احساس زوجین شود، رابطه*ی احساسی *زن و مرد با خطراتی مواجه خواهد شد. متأسفانه این خطرات معمولاً قابل پیش*بینی نیستند چرا که ماهیت *عشق ممکن است آن را شکست*ناپذیر نشان دهد. وقت کسی عاشق باشد گمان می*کند که سرنوشت این احساس را رقم زده است و عاشق بودن هر مشکل احتمالی را کمرنگ جلوه می*دهد. ولی هیچ*کدام از این دیدگاه*ها تضمینی برای تداوم همیشگی نیست و *عشق فقط تا زمانی که نیازهای عاطفی طرفین برآورده می*شود، دوام دارد.برآورده شدن کامل نیازهای عاطفی در *ازدواج صرفاً به توجه همه جانبه ی زوجین به یکدیگر بستگی دارد و هنگامی*که فرزندی به این خانواده اضافه می*شود، ناگزیر مقدار زیادی از این توجه به او معطوف خواهد شد. افزوده شدن تعداد اعضای خانواده شرایط اقتصادی را نیز متحول می*کند و تأمین نیازهای روزمره فرزندان وقت بیشتری به خود اختصاص می*دهد و درنتیجه زوجین زمان کمتری برای یکدیگر خواهند داشت و دیگر نمی*توانند مانند گذشته نیازهای عاطفی* طرف مقابل را برآورده کنند.هر دلیلی که توجه همسران به یکدیگر را کاهش دهد، حتی تولد فرزندان مانعی برای حفظ روابط احساس زن و شوهر محسوب می*شود و بدین ترتیب یکی از دو عامل اصلی حفظ *عشق متقابل به تدریج تضعیف می*شود. *زن و مردی که تا پیش*ازاین خود را نیمه گمشده یکدیگر می*دانستند، در تقابل با حقایق زندگی، *عشق خود را ازدست*رفته می*بینند و این مسئله آغازگر سلسله*ای وقایع ناخوشایند و حتی احتمال *جدایی است.زندگی مشترکی که با *عشق آغاز می*شود، در ابتدا دورنمایی زیبا و شکست*ناپذیر دارد و این*چنین خواهد بود اگر *زن و مرد بتوانند به برآورده کردن نیازهای احساسی یکدیگر ادامه دهند. ولی با توجه به آنچه گفته شد، به دنیا آمدن فرزندان صرف از نظر از همه*ی زیبایی و احساس خوب، مشکلاتی احتمالی برای حفظ روند عاشقانه*ی *زندگی مشترک در پی دارد چرا که فرزندان قسمت عمده*ای از توجه پدر و مادر را به خود اختصاص می*دهند.در حقیقت فرزندان نیازی به توجه 24 ساعته ی پدر و مادر ندارند و توجه بی قید و شرط والدین به یکدیگر، برای آن*ها مشکلی ایجاد نمی*کند. اگر در این رابطه مقصری وجود داشته باشد، دیدگاه اشتباه والدین است که گمان می*کنند باید همه*ی توجه خود را به کودکانشان اختصاص دهند و این مسئله دلیل اصلی کم توجهی زن و شوهر به یکدیگر بعد از بچه*دار شدن است. در واقع با نگرش درست و مدیریت صحیح زمان، هر کدام از زوجین زمان کافی برای رسیدگی به همسر و فرزندانش را خواهد داشت.راهکار این مشکل به نحو تعجب برانگیزی آسان است و به آموزش مهارتی جدید و یا توانایی فوق بشری نیاز ندارد. صرفاً نگاهی به گذشته و بررسی دلایل اولیه*ی ایجاد گرایش بین *زن و مرد و منتهی شدن آن به *عشق و *ازدواج، از جمله محبت بی*ریا، گفتگوی صمیمانه، هم*نشینی لذت*بخش و رابطه*ی جنسی راضی*کننده، کفایت می*کند. این دلایل اولیه مهم*ترین عواملی هستند که حفظ آن*ها در طول *زندگی مشترک به برآورده شدن کامل نیازهای عاطفی زوجین و تقویت پایه*های *ازدواج منتهی می*شود.کافی است بعد از به دنیا آمدن فرزندان، برای رسیدگی به این نیازها یک برنامه*ی زمان*بندی هفتگی منطبق با شرایط زندگی تدوین کرد و به همین سادگی اشتیاق روزهای اول *ازدواج را برای تمام مدت زندگی حفظ نمود. مسلماً در ابتدا مشکلاتی در انجام این کار وجود دارد ولی این مشکلات در مقایسه با *جدایی و *طلاق عملاً هیچ مانعی به حساب نمی*آیند.دانسته یا نادانسته، دلیل عدم خوشبختی بسیاری از زن و شوهرهایی که به بن*بست رسیده*اند، شکست در برآورده کردن نیازهای عاطفی یکدیگر است و این مشکلات با هدایت آن*ها به تدوین یک تفاهم*نامه*ی توجه بی قید و شرط قابل حال است. به*عنوان*مثال می*توان در طول هفته 15 ساعت را فقط به برآورده کردن نیازهای احساسی شریک زندگی اختصاص داد و در این ساعات فقط به کارهای که در روز اول باعث شکل گیری*عشق دوجانبه شده*اند، پرداخت.بدون شک این راهکار، روزهای زیبای شروع آشنایی و تشکیل *زندگی مشترک را تداعی کرده و مشکلات جاری را کمرنگ جلوه می*دهد. با توجه به آنچه گفته اختصاص فقط 15 ساعت در هفته به تقویت یکی از عوامل اولیه*ی شکل گیری پیوند احساسی عمیق بین *زن و مرد، گامی مهم و البته مفید برای بازسازی *عشق دوجانبه است و بی*توجهی به آن گام نهادن در راه *جدایی احساسی بدون بازگشت و *طلاق است. برای حل مشکلات در یک *زندگی مشترک مبتنی بر *عشق، هیچ اقدامی مؤثرتر از یادآوری دلایل اولیه*ی ایجاد این *عشق نیست.در اوایل، استفاده از این راهکار ممکن است کمی مشکل به نظر برسد چرا که انبوه مشکلات *زندگی مشترک، احساسات اولیه را تحت تأثیر قرار داده است. ولی ازآنجایی*که شیرینی روزهای اول زندگی توأم با *عشق بسیار ماندگار است، این پیش زمینه*ی ذهنی به سرعت می*توان شرایط خوشایند روزهای خوشبختی را به خاطر آورد و انگیزه*ای قدرتمند برای احیای صمیمت، توجه بی قید و شرط و لذت بردن از هم*نشینی شریک زندگی در روزگار بهتر ایجاد کند.بنا به تجربه*ی کسانی که از این راهکار استفاده کرده*اند حتی وعده*ی اعطای مبالغ هنگفت پول نیز نمی*تواند به اندازه*ی اشتیاق برای تجربه لحظاتی نظیر مراحل اولیه*ی زندگی عاشقانه، زن و شوهر را به ادامه و حل اختلافات *زندگی مشترک مملو از مشکلات حاصل از بی*توجهی ترغیب کند.با حل مشکلت خانوادگی ناشی از بی*توجهی والدین به یکدیگر بعد از تولد فرزندان در *زندگی مشترکی که با *عشق آغاز شده است در واقع اساس یک خانواده مستحکم و دارای فرزندانی با شخصیت قوی، *اعتماد به نفس بالا و موفق پی*ریزی می*شود. اگر والدین عاشق فرزندانشان باشند و بهترین شرایط ممکن را برای آن*ها بخواهند، اولین گام برقراری و یا ادامه*ی رابطه*ی احساسی عمیق و *عشق متقابل بین خودشان است. وقتی زن و شوهر همه نیازهای عاطفی یکدیگر را برآورده می*کنند، با قلبی مملو از خوشحالی و سعادت تمام انرژی و توانشان را برای *تربیت فرزندانی موفق به کار خواهند گرفت. در حقیقت اهمیت دادن زن و شوهر به یکدیگر، زیربنای *تربیت فرزندانی موفق است.منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]