درآمدی بر قالی شویی آنلاینبا گسترش تکنولوژی و توسعه روزافزون آن، تجارت و فروش دستخوش تغییرات بسیاری شد و به مرور زمان عرضه محصولات تغییرات بسیاری یافت. این تغییرات به تدریج باعث ایجاد سبک جدیدی در داد و ستد شد که به تجارت الکترونیک نیز شهرت یافت. تجارت الکترونیکی همانند تجارت سنتی بر تقاضای مصرف کنندگان استوار است. با گسترش روزانه تکنولوژی*های مبتی بر اینترنت، تجارت الکترونیک توسعه بسیاری یافته است. در این میان ظهور سایت*های تجاری همانند فیس*بوک، آمازون و یا سایت*های شخصی به محرک مهمی برای تجارت الکترونیک مبدل شده*اند. به طور کلی باید اذعان داشت در سال*های اخیر ساختار بازار تغییر یافته و فرصت*هایی متفاوتی برای کسب و کارهای گوناگون فراهم آمده است. به طوری که براساس آمار تجارت جهانی در سال 2016 بیش از 80% مردم جهان قادر به استفاده از اینترنت و فروشگاه*های اینترنتی می*باشند.قالیشویی فارسی , قالیشویی در شریعتیدر سال*های اخیر صنایع و بنگاه*های گوناگون، درصدد افزایش درآمد خود با استفاده از قابلیت*ها و مزایای تجارت الکترونیک، به این نوع تجارت سوق پیدا کرده*اند. از جمله این نوع کسب و کارها، می*توان به فرش اشاره داشت. از آنجایی که فرش دامنه تجارت وسیعی اعم از ماشینی و دستباف را شامل می*شود و هر یک دارای زمینه*هایی همانند مرمت، قالیشویی و فروش است، امکان بهره*برداری آن در تجارت الکترونیک وجود دارد. به عبارت دیگر ابزار و رسانه*های جدید بسترهای تازه*ای را پیش روی فرش گذارده است تا بخشی از روش*های سنتی تولید، تجارت، صادرات و نیز مسائل بازاریابی و سلیقه*یابی را ارتقاء و بهینه سازد. از آنجایی که این صنعت مشتقات و مراحل تولیدی و تکمیلی گوناگونی دارد، هر یک به تنهایی قابلیت ارائه در قالب تجارت الکترونیکی دارد. یکی از این حرفه*ها انجام دریافت و پذیرش شست*وشوی فرش به صورت الکترونیکی است.