روز ولنتاین هر ساله در روز 14 فوریه ، در بین عاشقان کشورهای غربی جشنی گرفته می شود که عشق خود را با ارسال هدایا و یا گل سرخ به معشوق خود ابراز می کنند. نام این روز ولنتاین است .که برگرفته از سنن روم باستان و مسیحیت می باشد. علت نامگذاری ولنتاین تاریخچه دقیقی از این روز در دست نیست، آنچه ذکر می شود با افسانه در آمیخته است. داستان این روز به کشیش جوان رومی به نام ولنتاین بر می گردد که علی رغم اینکه کلادیوس ازدواج را بر سربازانش ممنوع کرده بود، تا با تمرکز کامل در جنگها حاضر شوند، ولنتاین به طور کاملا مخفیانه برای آنها مراسم عقد می گرفت. کشیش ولنتاین به خاطر این اقدامش در 14 فوریه سال 270 میلادی به دار آویخته شد . و پس از آن هر ساله این روز جشن گرفته می شود. پیشینه تاریخی ولنتاین در سده های میانه اروپا، به خصوص در فرانسه و انگلیس ولنتاین یکی از محبوب ترین قدیسان بوده است. به خصوص همزمان بودن شروع جفتگیری پرندگان با روز ولنتاین، این باور را که روز ولنتاین به راستی روز عشاق است، تشدید کرد. قدیمی ترین یادبود ولنتاین که امروز در دست می باشد، مربوط به چارلز دوک اورلئان است .وی که پس از شکست در نبرد آزینکورت ، در برج لندن زندانی بود در سال 1415 نامه ای را برای معشوقه اش نوشت که اکنون در مجموعه دستنویسهای کتابخانه بریتانیایی نگهداری می شود. کادو ولنتاین