انتخابات در سراسر دنیا بر پایه تبلیغات بنا شده است.با وجود پیشرفت تکنولوژی که باعث به وجود آمدن شبکه های اجتماعی و تبلیغات اینترنتی شده است، باز هم تبلیغات پوستر و بنر پا برجا و تاثیر گذار هستند.اگر در روزهای نزدیک انتخابات از کوچه ها و خیابان های اطراف شهر خود عبور کرده باشید، به طور حتم با پوسترها و عکس های تبلیغاتی بسیاری که شهر را احاطه کرده اند روبه رو شده اید. یکی از حسن های استفاده از پوستر توسط نامزدهای انتخاباتی این است که همه افراد می توانند از اطلاعات به طور یکسان استفاده کنند .امروزه طراحی و چاپ پوستر و عکس ها به کاری بسیار حرفه ای تبدیل شده است . به طوریکه نشانه ها و نمادهایی که در طراحی هر پوستر و انتخاب نمادهایی که در آنها استفاده می شود بسیار دقیق و با جزییات می باشد. قبول سفارشات تبلیغاتی با تابلوسازی نامور