درب اتوماتیک گردان معمولا به صورت 3 لت و 4 لت نصب می شود. نصب این درب بسیار مشکل است. درب گردان از درب های گرانقیمت محسوب می شود. برای هتل ها، مراکز تجاری یزرگ که فضای زیادی در وردوی دارند به کار می رود. برای توضییحات بشتر روی لینک زیر کلیک کنید.درب اتوماتیک گردان