گیت کنترل تردد برای اینکه بخواید اعمال محدودیت انجام بدید برای تردد افراد بسیار مناسب هستش . گیت کنترل تردد شرکت فست پارکینگ در انواع نیمه اتومات ، فول اتومات و سایر امکانات موجود است و شما براحتی میتوانید در این باره و سایر مشخصات آن از کارشناسان شرکت فست پارکینگ مشاوره بگیرید. redirect.php?a=fastparking.ir/index.php/traffic-control-gate