یک Leased Line کسب و کاریست که چیزی فراتر از اتصال به اینترنت ارائه می دهد. این امر دسترسی امن و سریع به ابزارهای مبتنی بر اینترنت و فناوری هایی که موجب افزایش ظرفیت شبکه و بهره وری مردم از آن می شود، را فراهم می کند.redirect.php?a=[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]