آسانسور ها، در ساختمان مسکونی ، وظیفه حمل انسان و بار را بعهده دارند. برای طراحی و نصب و عملیاتی کردن این آسانسور ها، تدارک گسترده و ایمنی انجام می شود و پس از نصب ، آسانسور آماده استفاده است.اما در یک کارگاه ساختمانی ، یا هنگام حمل و نقل بار در یک کارخانه(دسته بندی بالابر کارگاهی)، نه تنها فرصت کافی برای عملیاتی چنان زمان بر وجود ندارد، بلکه موقعیت اجرای پروژه نصب آسانسور بصورت دائم نیز فراهم نیست. و حتی آسانسور های ساختمانی معمول، توان حمل آن حجم از بار که معمولا در کارگاه ها، به آن نیاز هست را دارا نیستند. بالابر کارگاهیآسانسور کارگاهیآسانسور مصالح و نفرآلیماکتاورکرین