پمپ هیدرولیک (به انگلیسی: Hydraulic pump) وسیله*ای است که در یک سامانه هیدرولیک دبی ایجاد می*کند.[۲] پمپ*ها یکی از دو بخش اصلی محرک اولیه[انگلیسی ۱] سامانه*های هیدرولیک هستند (بخش دیگر الکتروموتور یا موتور احتراقی است که توان ورودی پمپ را تأمین می*کند).[۳] توان ورودی پمپ از یک موتور تأمین می*شود و توان هیدرولیکی را به عنوان خروجی تحویل می*دهد.[۴] در هیدرولیک صنعتی، پمپ سیال هیدرولیک تحت فشار را جاری می*کند.[۳] نوع آبی پمپ*های هیدرولیک، با استفاده از انرژی جنبشی آب در جریان، به آن نیرو وارد کرده و آب را به سطح بالاتری انتقال می*دهد.[۵]در هر سیستمی قسمتی وجود دارد که قلب سیستم نام گرفته است که بدون وجود آن، سیستم از کار می افتد. در یک مدار هیدرولیکی این پمپ است که اگر از کار بیفتد سایر اجزای سیستم هم قادر به ادامه فعالیت نمی باشند.هایستارهیدرولیک تهرانهیدرولیک دیپلماتیکهیدرولیک صنعتیهیدرولیک فستوهیدروموتوریوکنصنایع هیدرولیک ایرانشیر پنوماتیکشیر دستی هیدرولیکشیر فرمانشیر هیدرولیکشیلنگ پنوماتیکتوز ایرانجک بالابرجک پنوماتیکجک هیدرولیکدانفوسدرجه فشار روغندوپلماتیک هیدرولیکدیپلماتیک هیدرولیکرکستوررکسروترگلاتورپروپرشنالروکتسیستم پنوماتیکسیستم هیدرولیکسیلندر پنوماتیکشرکت هیدرولیکشیربرقی هیدرولیکموتور پمپ هیدرولیکموتور پنوماتیکموتور هیدرولیکنیوماتیکموتور پنوماتیکپمپ ویکتورویکرزفروش پمپفستو ایرانفستو پنوماتیکفستو هیدرولیکفشارشکنفلوکنترل هیدرولیکفیلتر هیدرولیکفیماقطعات پنوماتیکقطعات هیدرولیککاپرونیکوپلینگگالتکلوازم پنوماتیکماشین آلات صنعتیمخزن هیدرولیکمکاترونیکDuplomatic IranDuplomatic TehranRextourابزارآلات صنعتی هیدرولیکایران پنوماتیکآرافنآسانسور هیدرولیکیبادران پنوماتیکپاورپک هیدرولیکپمپ ایتالیاییپمپ پره ایپمپ پیستونیپمپ حلزونیپمپ دستیپمپ دستی هیدرولیکپمپ دنده ایپمپ صنعتیپمپ فشارقویپمپ هیدرولیک