-از مزایای اخذ جواز تاسیس،واگذاری زمین در شهرک های صنعتی با شروط مناسب می باشد که به شکل 30% نقدی و 70% وام فاقد بهره است که از سوی وزارت صنایع پرداخت می شود.طریقه ی بازپرداخت وام به شکل اقساط 36 ماهه و در سررسیدهای 3 ماه یکبار می باشد که این وام فاقد هر نوع سود بانکی و کارمزد است.-ثبت برند فارسی برای محصولات در اداره ثبت علائم تجاری-امکان شرکت در نمایشگاه های تجاری داخلی و خارجی_در دسترس بودن پیش طرح توجیهی(PFS) تایید شده توسط کارشناسان مرجع صادر کننده برای ارائه و جذب سرمایه گذاری-امکان دریافت وام و تسهیلات دولتی با سود تولیدی و تنفس یک الی دو سال و بازپرداخت بلند مدت مجوز صنعتیسوله صنعتیجواز و مجوز صنایع جواز تاسیسپروانه بهره برداریزمین صنعتیپروانه ساختشهرک صنعتی