لیست 66 رشته بدون آزمون و با آزمون ثبت نام کاردانی به کارشناسی 98رشته های ثبت نام کاردانی به کارشناسی 98 به تعداد 66 رشته می باشد که تعداد 16 رشته جز رشته های با آزمون و 50 رشته جز رشته های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی 98 می باشند که در این مقاله کامل توضیح خواهیمن داد.رشته های با آزمون کاردانی به کارشناسی 98ردیف کد رشته نام رشته امتحانی نوع پذیرش1 101 تکنولوژی اتاق عملبا آزمون2 103 بهداشت عمومی با آزمون3 107 تکنولوژی پرتوشناسیبا آزمون4 110 علوم آزمایشگاهیبا آزمون5 111 ماماییبا آزمون6 113 هوشبریبا آزمون7 114 فوریت های پزشکیبا آزمون8 204 برق با آزمون9 210 کامپیوتر با آزمون10 214 معماری با آزمون11 215 مکانیک با آزمون12 232 مهندسی اجرایی عمران با آزمون13 512 علوم ورزشی با آزمون14 514 حسابداری با آزمون15 601 تکنولوژی و طراحی دوخت با آزمون16 605 هنر تجسمی با آزمونلیست رشته های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی 98ردیف کد نام رشته نوع پذیرش1 105 ساخت پروتزهای دندانی با سوابق تحصیلی2 519 حقوق قضایی – علوم ثبتیبا سوابق تحصیلی3 604 نوازندگی ساز ایرانیبا سوابق تحصیلی4 102 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کاربا سوابق تحصیلی 5 104 مهندسی بهداشت محیطبا سوابق تحصیلی 6 112 مدارک پزشکیبا سوابق تحصیلی7 509 آموزش و پرورش ابتدایبا سوابق تحصیلی8 518 مدیریتبا سوابق تحصیلی9 216 نقشه برداریبا سوابق تحصیلینکته قابل توجه رشته های با سوابق تحصیلی کارشناسی ناپیوسته 1398لیست رشته های کاردانی به کارشناسی 98 بدون آزمون و با سوابق تحصیلی 50 کد رشته می باشند که در این جا 9 رشته پرطرفدار همراه با کد رشته ها آورده ایم که برای اطلاع از لیست رشته های کامل بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته می توانید مقاله رشته های کامل شرایط ثبت نام کاردانی به کارشناسی 98 را مطالعه بفرمایید.مشاوره انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی سال 1398 درخت دانشبرای مشاوره انتخاب رشته های با آزمون و با سوابق تحصیلی کارشناسی ناپیوسته 1398 و شرایط و نحوه ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی 98، مشاوره معرفی رشته و معدل لازم برای قبولی، ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور .. می توانید با مشاوران درخت دانش از طریق شماره گیری شماره 9099072943 (بدون کرفتن پیش شماره و از طریق تلفن ثابت تماس) حاصل نمایید.سایت اطلاع سنجش آموزش کشور: peyk.sanjesh.orgسایت انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی سازمان سنجش: sanjesh.org