آیا با عمل لیپوساکشن (مکش چربی) می*توان سلولیت را از بین برد؟ با عمل لیپوساکشن (مکش چربی) نمی*توان سلولیت را از بین برد که سبب می شود پوسته کفل ها، باسن و ران*های برخی از زنان، گلوله گلوله شود. در واقع در برخی از موارد ممکن است این عمل به بدتر شدن سلولیت بیانجامد. چرا؟ چون سلولیت در بالای ذخایر چربی قرار دارد که با مکش و تخلیه می*شود. وقتی در این نواحی مکش انجام میشود یا از حجم این نواحی کاسته می*شود، از دست رفتن حجم زیر پوست ممکن است سبب شود که حالت گلوله گلوله سلولیت بیشتر به چشم بیاید. رای کسب اطلاعات کامل تر به وب سایت ما مراجعه نمایید redirect.php?a=jarahezibai.ir redirect.php?a=jarahezibai.ir/fa/جراحی-شکم/لیپوساکشن