قیمت لوله کشی گاز خانگی شما بستگی به مدل ساختمان دارد.اگر ساختمان آپارتمان باشد نرخ یک واحد را حساب و ضرب در تعداد واحدها می کنند.همچنین نرخ لوله کشی هر واحد بستگی به قطر و میزان متراژ لوله کشی دارد.میزان پیچ خوردگی و خم شدن لوله نیز از مواردی می باشد که می توان به آن اشاره کرد.از دیگر موارد تاثیر گذار در هزینه گذاری لوله کشی ساختمان می توان به نوع جنس لوله اشاره کرد.گاهی نصاب لوله نوع جنس لوله و اتصالات لوله را در قیمت کار خود در نظر می گیرد.هزینه لوله کشی گاز به دلیل سختی و تخصصی تر بودن بیشتر از هزینه لوله کشی آب و فاضلاب می باشد.هزینه لوله کشی ساختمان شما زمانی به صورت دقیق تعیین می شود که ساختمان توسط لوله کش گاز بازدید شده و اندازه گیری شده باشد.