بهترین لوله بازکن خانگی همانطور که می دانید استفاده مداوم از محلول لوله بازکن هم برای تنفس خودتان و افراد خانواده مضر است و هم سبب آسیب دیدگی لوله می شود. با ترکیب چند ماده در دسترس در آشپزخانه تان و با هزینه اندک خودتان گرفتگی لوله فاضلاب را برطرف کنید. محلول لوله باز کن قوی را چه زمانی استفاده کنیم ؟دقت داشته باشید اگر گرفتگی سطحی باشد محلول لوله باز کن قوی که بیشتر به اسید لوله بازکن استفاده نکنید زیرا با روش های غیر شیمیای هم ممکن است گرفتگی لوله فاضلاب برطرف شود. ولی اگر گرفتگی سخت باشد حتما باید از دستگاه لوله بازکنی استفاده کرد .در هر صورت بهتر است از محلول لوله بازکن قوی استفاده نکنید .چون به لوله ها آسیب وارد می شود .