ابزار سئو را باید شناخت و نحوه کار با آنان را دانست تا بتوانیم در ادامه راه طراحی سایت ، که سئو و بهینه سازی سایت می باشد، قوی تر ادامه دهیم و در این راه گوی سبقت را از رقبا برباییم. هدف این مطلب معرفی ابزارهای سئو می باشد. (برخی به ابزارهای سئو ، به اشتباه ابزارهای سئو گوگل می گویند.)شما می توانید این مطلب را با نام های ابزار سئو سایت ، ابزار سئو ، ابزار سئو گوگل ، ابزار سئو رایگان ، ابزار سئو وردپرس حتی ابزارهای سئو گوگل یا معرفی ابزارهای سئو یا هر اسم دیگری که شما بخواهید دنبال کنید، فقط بدانید سهم ابزارها در سئو بالا هستند، مهم اند و به آن ها اهمیت بدهیم.