کار تیمیقهرمانی های جهانی برای تیم Los Angeles Lakers راحت به دست نیامده، رسیدن به این پیروزی و جوایز مالی و شهرت، نیاز به تلاشی سخت برنامه ریزی دقیق و ترکیب کردن استعداد ها به صورتی خلاق دارد. قوه ابتکار شخصی و رعایت مقررات حاکم بر کار دست جمعی، خودخواهی را ریشه کن می کند. تمامی این ها در یک کلمه خلاصه شده اما عجب کلمه ای، کار گروهی.در هر تشکیلاتی رهبر تیم لازم است که اعتماد بازیکنان تیم را جلب کند تا بتواند به صورت منظم و پیوسته آن ها اداره کند.در کار تیمی مهارت ها صرفا با هم جمع نمی شود بلکه ترکیب می شوند.جمله ای که خیلی دوست دارم:Pat Riley در جوانی، در پرتاب توپی خراب کاری می کند( در یک بازی حساس) در رختکن یکی از بازیکن های قدیمی به او می گوید توپ را باید می داد به فلان بازیکن که موقعیتش از تو بهتر بود.Pat Riley می گوید: من کاملا آزاد بودماو می گوید: تو کاملا آزاد بودی چون لازم ندیده بودند کسی را برای محافظت از تو بگذارند.T = togetherness کارتیمی یک ضرب المثل قدیمی می گوید تمام مردم مساوی هستند اما بعضی ها نسبت به دیگران خصوصیت های بارزتری دارند.