این متن را می نویسم برای تمام کسانی که مانند من خیلی ساده اندیشانه به این تیتر نگاه می کنند. یکی از بهترین مطالبی که در زندگی ام یاد گرفتم که خیلی هم به کارم آمدند و پایه و اساس شروع هر فعالیت بود، همین سری درس های مهارت یادگیری بود.ای کاش که به جای آن همه درس به درد نخور در دوران دبیرستان (اصلا همه اش به درد بخور، ولی پرورشی را دیگه نگید که به درد می خورد) یک دو واحدی مهارت یادگیری به ما درس داده بودند تا بدانیم کدام کانال یادگیری ما قوی تر است یا اصلا چه کانال هایی برای یادگیری وجود دارد.این درس به درد کسانی می خورد که می خواهند از پایه روی خودشان کار کنند و این سری درس بهترین نقطه برای شروع این کار است.برای کسانی هم که متمم را تازه شروع کردند، طبق همان صحبت متمم که “مهارت یادگیری” را برای شروع پیشنهاد کرده کاملا درست است. از همین درس شروع کنید و گول تیتر ساده آن را نخورید.