علامت تجاری یا برند چیست؟ علامت تجاری یا برند علائم دیداری میباشد که بازرگانان توسط آن ، محصولاتشان را در بازار عرضه خواهند کرد و مردم محصولات شرکت های گوناگون را با برند و علائم تجاریشان میشناسند و به راحتی آنها را از یکدیگر جدا میکنند. هنگام انتخاب برند بازرگانان باید توجه داشته باشند که علامت منتخبشان قبلا به ثبت نرسیده باشد. طبق ماده ی 2 از قانون قانون [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] علائم و اختراعات کسانی حق استعمال انحصاری علامت تجاری را دارند که آنرا به ثبت رسانده باشند. چند دسته علائم تجاری داریم؟ علائم تجاری مربوط به صنایع و محصولات شیمیایی مصنوعات فلزی و فلزات دستگاه و لوازم فنی و صنعتی و علمی مواد خوراکی وغذایی و محصولات کشاورزی اشیای مصنوعی ساخته شده از مواد مختلف مصنوعات مربوط به نساجی لوازم و وسایل ورزشی و اسباب بازی موسسه ی ثبتی و حقوقی تکسفیر ارائه دهنده ی کلیه خدمات [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] و [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] و.... می باشد با ما همراه شوید.