ماهی ها خونسردند و بطور کلی حرارت بدنشان کاملآ به محیط وابسته است و از تحمل تغییرات ناگهانی دما عاجزند.این مسئله در طبیعت مشکلی نیست زیرا در بسترهای بزرگ تغییرات دما در آب کمتر نمود می کند ولی در اسارت می تواند کشنده باشد. در حوضهای کوچک حیاطها این تغییرات ناگهانی دما صورت می گیرد و حتی قسمتهای کم عمق یخ می زند و برای بقای ماهیان باید تمهیداتی صورت گیرد.

اگر عمق حوض ساخته شده حدود بیش از 1 متر باشد بعید است که دمای آب حتی در صورت یک لایه یخ در سطح آب به زیر 4 درجه سانتیگراد برسد.طلا ماهی قادر به بقا در زیر یخ هم می باشند تنها مسئله ، مشکل نقصان اکسیژن در این موارد است .خردکردن و شکستن یخ کار را بدتر می کند چون با ارتعاش ایجاد شده به ماهی شوک وارد میشود . بهتر است در این مواقع به آرامی سوراخهای کوچک هوایی در سطح آب ایجاد شود یا اینکه چند توپ در موقع شب روی حوض شناور شود ودر روز که هوا گرمتر میشود میتوان آنها را برداشت.
همچنین باید در فصل پاییز یک توری روی حوض قرار گیرد تا از ریختن برگهای درختان به داخل آب حوض جلوگیری شود زیرا فساد برگها باعث کاهش اکسیژن محلول در آب می شود.در مورد تغذیه ماهی قرمز درفصل سرما نیز باید توجه داشت که بدلیل کاهش فعالیت این حیوان تعداد وعده های غذایی باید به نصف روزهای تابستانی تقلیل یابد ،همچنین سرما باعث یبوست ماهی شده که برای رفع این مشکل می توان از مواد غذایی تازه و برگ سبز گیاهانی مثل کاهو استفاده کرد.

ماهی ها خونسردند و بطور کلی حرارت بدنشان کاملآ به محیط وابسته است و از تحمل تغییرات ناگهانی دما عاجزند.این مسئله در طبیعت مشکلی نیست زیرا در بسترهای بزرگ تغییرات دما در آب کمتر نمود می کند ولی در اسارت می تواند کشنده باشد. در حوضهای کوچک حیاطها این تغییرات ناگهانی دما صورت می گیرد و حتی قسمتهای کم عمق یخ می زند و برای بقای ماهیان باید تمهیداتی صورت گیرد.

اگر عمق حوض ساخته شده حدود بیش از 1 متر باشد بعید است که دمای آب حتی در صورت یک لایه یخ در سطح آب به زیر 4 درجه سانتیگراد برسد.طلا ماهی قادر به بقا در زیر یخ هم می باشند تنها مسئله ، مشکل نقصان اکسیژن در این موارد است .خردکردن و شکستن یخ کار را بدتر می کند چون با ارتعاش ایجاد شده به ماهی شوک وارد میشود . بهتر است در این مواقع به آرامی سوراخهای کوچک هوایی در سطح آب ایجاد شود یا اینکه چند توپ در موقع شب روی حوض شناور شود ودر روز که هوا گرمتر میشود میتوان آنها را برداشت.
همچنین باید در فصل پاییز یک توری روی حوض قرار گیرد تا از ریختن برگهای درختان به داخل آب حوض جلوگیری شود زیرا فساد برگها باعث کاهش اکسیژن محلول در آب می شود.در مورد تغذیه ماهی قرمز درفصل سرما نیز باید توجه داشت که بدلیل کاهش فعالیت این حیوان تعداد وعده های غذایی باید به نصف روزهای تابستانی تقلیل یابد ،همچنین سرما باعث یبوست ماهی شده که برای رفع این مشکل می توان از مواد غذایی تازه و برگ سبز گیاهانی مثل کاهو استفاده کرد