سرزمین اصلی این گیاه آفریقای جنوبی و شرقی است.

گیاهی است از تیره ی
Lilaiceae لیلیلاسه (سوسنها) این نوع شویدی به عنوان گیاه دائمی آپارتمانی در ایران پرورش داده می شود.

شویدی دم روباهی دارای شاخه های متعدد و پرپشتی است و برگهای آن ریز و شبیه فلس است. این ساقه ها از غده های زیرزمینی می رویند. رشد و نمو آن نسبتاً کند است. در بهار شاخه های چند ساله از گلهای ریز سفید رنگ پوشیده شده که در پاییز به صورت بذر دانه های قرمز در می آید.

خاک: مناسب ترین خاک برای رشد و نمو این گیاه خاک نیمه سبک که دارای زه کش خوب بوده و علاوه براین خاک باید متخلخل و دارای هوا بوده و
PH آن قدری اسیدی باشد.


نور: شویدی گیاهی نور دوست و از تابش مستقیم نورخورشید برای مدت زیاد و همچنین از مکان های سایه و تاریک بیزار است. لذا باید در نقاط روشن ساختمانها نگهداری شود و اگر ساعتی از روز نور خورشید در داخل ساختمان به گلدان آن بتابد مانعی ندارد
.


آبیاری: هنگام فعالیت و رشد که درجه حرارت بالا و هوا گرم است مقدار آب بیشتری احتیاج داشته و در اواخر پاییز و زمستان تعداد آبیاری راباید کم کرد
.

حرارت: این گیاه به گرما نیاز دارد. مناسب ترین درجه حرارت بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد بوده و درجه حرارت کم از رشد و فعالیت آن می کاهد.

رطوبت: شویدی ها اصولاً رطوبت هوا را دوست دارند ولی در اواخر پاییز و زمستان آنچنان به رطوبت نیاز ندارند
.


تغذیه: در دوران رشد و نمو احتیاج به تمام مواد غذایی داشته و برای این منظور از کودهای کامل محلول در آب که دارای انواع مواد اصلی و میکروالمنت ها باشد هر ده روز یکبار توصیه می شود. در ضمن استفاده از کودهای شیمیایی که دارای درصد ازت بیشتر با واکنش اسیدی است رجحان دارد
.


آفات و امراض: معمولاً در اوائل فصل بهار به آفات مکنده از قبیل شته و تریپس مبتلا شده و در هوای گرم و خشک تابستان به کنه نباتی آلوده می شود
. انواع شپشکهای نباتی از جمله شپشک آرد آلو بیرحمانه آن را مورد حمله قرار می دهد. برای مبارزه با آفات مذکور استفاده از سموم حشره کش فسفره و کنه کشهای انتخابی توصیه می شود.


به منظور جلوگیری از صدمه امراض قارچی ضدعفونی خاک و گلدانها ضروری است
.