اگر تعداد نفرات برای عزیمت به فرودگاه بین المللی بیش تر از یک خودروی سواری باشد و یا اگر می خواهید به صورت چند خانوادگی با یکدیگر به فرودگاه تشریف ببرید و یا اگر تعداد ساک ها و چمدان های شما بیس تر از یک چمدان باشد می توانید به جای استفاده از تاکسی فرودگاه امام از ون فرودگاه استفاده نمایید .بهترین نوع ون ، ون هایس است . ون هایس ظرفیت حدود 15 عدد چمدان و تعداد 10 نفر مسافر را دارد . خودروی بسیار فوق العاده ای برای مسافرت های بین شهری است .ون دلیکا کاسپین جای مناسبی برای بار و ظرفیت مسافر در حدود ده الی دوازده نفر است . البته این ون ها از رده فرودگاهی خارج شده اند .تاکسی فرودگاه امام پرشیا تاکسی