عضویت سازمان نظام روانشناسیو دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۳۸۳۷برخی از خدمات ما:خانواده درمانیرفتار درمانی شناختی افسردگیرفتاردرمانی شناختی وسواسطرحواره درمانیزوج درمانی طرحواره محورخیانت های زناشویی و شکست های عاطفی با رویکرد طرحواره درمانیمشاوره پیش از ازدواج مقدماتی و پیشرفتهمشاوره طلاقسوپرویژن طرحواره درمانیرتباط با ما از سراسر کشور 46091940-021شماره تماس جهت مشاوره تلفنی روانشناسی از تهران 46091940مشاوره حضوری: 02144129920