بهترین روانشناس در تهرانبیان خواسته های خودیکی از علائم آشکار عزت نفس پایین، ناتوانی در بیان خواسته ها است که از احساس ریشه ای بی ارزشی فرد ناشی می شود. در چنین شرایطی فرد احساس می کند استحقاق آن چه درخواست می کند را ندارد. فردی که عزت نفس پایینی دارد خواسته های خود را مهم و مشروع نمی بیند و خواسته های دیگران، مشروع تر و واجب تر از خواسته های فرد در نظر گرفته می شوند. به همین دلیل فرد از دیگران می پرسد چه می خواهند و سپس در پی رفع نیازهای آن ها برمی آید. در چنین مواقعی فرد چنان از طرد شدن می ترسد یا چنان نسبت به خواسته های خود بی اطلاع است که حتی نمی داند چه می خواهد. او نمی تواند خطر آگاهانه ی درخواست کردن از دیگران را تحمل کند. مهم ترین مهارت در درخواست کردن این است که تقاضای خود را قاطعانه بگوییم. اگر بیان خواسته ی خود برایتان دشوار است، عاقلانه تر است از پیش خود را برای بیان درخواستمان آماده کنیم. برای این که خود را برای بیان یک تقاضای قاطعانه آماده کنیم در ابتدا باید واقعیت ها را در نظر بگیریم و سپس آن ها را آن قدر خلاصه کنیم تا در نهایت به یک جمله برای بیان خواسته های خود برسیم. آن چه می خواهید دیگران انجام دهند را بنویسید. جملات انتزاعی مانند «به من احترام بگذار» یا «با من روراست باش» ننویسید. از طرف مقابل نخواهید نگرش خود را تغییر دهد یا میزان علاقه اش را نپرسید. در عوض رفتارهای دقیقی را مشخص کنید: «من می خواهم به اندازه ی تو در انتخاب پرستار حق انتخاب داشته باشم». زمان مورد نیاز برای تقاضاهای خود را نیز مطرح کنید. یعنی دقیقاً همان روزی که می خواهید کسی برای شما کاری انجام دهد یا تعداد دفعاتی که می خواهید خواسته تان برآورده شود را معین کنید. مثلاً اگر می خواهید او هر هفته در تمیز کردن خانه به شما کمک کند، دقیقاً آن را مشخص کنید و بنویسید «هر شنبه صبح بعد از صبحانه». مکانی که می خواهید کاری برایتان انجام شود، بنویسید. اگر وقتی در اتاق خود هستید و می خواهید شما را تنها بگذارند، آن مکان را به عنوان جای خاصی که می خواهید تنها باشید مشخص کنید. هر فرد دیگری را که ربطی به تقاضای شما دارد مشخص کنید. به عنوان مثال اگر از همسرتان می خواهید به خاطر فراموش کاری تان دست از تحقیر کردن شما در جلوی فامیل هایش بردارد، دقیقاً اسم آن فامیل ها را مشخص کنید. ارتباط با ما از سراسر کشور 46091940-021شماره تماس جهت مشاوره تلفنی روانشناسی از تهران 46091940مشاوره حضوری: 02144129920