روانشناس در شهرک غرباغلب اوقات صرفاً بیان خواسته های کافی نیست؛ زیرا باید دیگران نسبت به علت تقاضای شما اطلاعات بیشتری داشته باشند. آن ها باید نقطه نظر یا درک شما را از مشکل موجود بدانند. حتی بد نیست اگر احساسات شما را نیز بدانند؛ یعنی بدانند که در یک موقعیت یا مشکل از لحاظ هیجانی چه تأثیری روی شما می گذارد. وقتی افکار خود را به دیگران می گویید، احساسات خود را بیان می کنید و جملات خود را به زبان می آورید، در حقیقت «پیام کامل» خود را گفته اید. پیام های کامل صمیمیت و پذیرش دوجانبه را افزایش می دهد. وقتی دیگران احساسات و دیدگاه شما را نسبت به یک موقعیت بدانند با احتمال کمتری درخواست شما را نادیده می گیرند. اگر به دوست خود بگویید «می خواهم از اینجا بیرون بروم» احتمال دارد ناراحت شده یا غافلگیر شود. پس بهتر است یک پیام کامل مانند «اینجا خیلی شلوغ است. احساس می کنم دچار ترس از مکان های بسته شده ام. ممکن است از این مهمانی برویم؟» به او بدهید. این پیام واکنش مشفقانه تری را به دنبال خواهد داشت. وقتی شما تجربه ی یک موقعیت یا احساسات خود را در تقاضایتان بیان نمی کنید ممکن است دیگران احساس کنند برای انجام کاری تحت فشار قرار گرفته اند اما دلیلش را نمی دانند. به همین دلیل با احتمال بیشتری با شما بحث خواهند کرد یا برای این که شما و خواسته تان را عقب برانند عصبانی می شوند؛ بنابراین مهم است تا دیگران به خصوص در روابط نزدیک بدانند خواسته ی شما از کجا ناشی می شود. پس باید به آن ها اجازه دهید تجربه ی کامل شما نسبت به یک موقعیت را بدانند.*جهت انجام مشاوره فردی، خانوادادگی، زوجی، پیش از ازدواج، افسردگی، اضطراب، وسواس، مشکلات بین فردی، مشکلات مربوط به کمال گرایی یا عدم اعتماد به نفس، به صورت تلفنی یا حضوری با ما در ارتباط باشید. مشاوره حضوری: 44129920مشاوره تلفنی از سراسر کشور: 46091940-021