استرس چیست؟ زمانی که فردی به شما می گوید استرس دارد، به طور کلی می دانید منظورش چیست، اما در واقع افراد، استرس را به گونه ای متفاوت از یکدیگر تعریف می کنند. برخی استرس را هیجانی ناخوشایند می دانند و عده ای آن را به حس های بدنی ربط می دهند. دسته ای نیز بر تأثیرگذاری استرس بر نحوه ی تفکرشان تمرکز می کنند. افراد معمولاً از این واژه ها برای بیان استرس خود استفاده می کنند: دل شوره، اضطراب، نگرانی، تردید، بی اعتمادی، سراسیمگی، وحشت زدگی و دلواپسی. افراد مختلف استرس را در قسمت های متفاوتی از بدنشان حس می کنند. یرای مثال، ممکن است هنگام استرس، تنفس برایتان دشوار شود و یا دچار گرگرفتگی شوید. ممکن است یک موقعیت استرس زا موجب بروز دل درد و موقعیتی دیگر باعث گرفتگی عضلات شود. استرس آثار هیجانی هم دارد. احتمال دارد استرس باعث ایجاد افسردگی و نگرانی در شما شود. استرس می تواند بر رفتارمان تأثیر بگذارد و شاید باعث بی خوابی یا ناخن جویدن و حتی منجر به سیگار کشیدن یا اعتیاد شود. آن چه اهمیت دارد رسیدگی به استرس ها پیش از مزمن شدن آن هاست.جهت مشاوره تلفنی استرس، اضطراب، افسردگی، وسواس، مشکلات بین فردی، زوجی، پیش از ازدواج، عدم اعتماد به نفس، مشکلات شخصیتی و شکست های عاطفی با ما در ارتباط باشید.ارتباط با ما از سراسر کشور 46091940-021شماره تماس جهت مشاوره تلفنی* روانشناسی*از تهران*46091940مشاوره حضوری: 02144129920نظام روانشناسی: ۳۸۳۷