در سراسر جهان مسلمانان زیادی زندگی می کنند که تمامی تلاش خود را می نمایند که خوراکی های حلال تهیه نمایند و آن ها را مصرف نمایند . مثلا در کشوری مانند فرانسه مسلمانان زیادی ساکن هستند که این جمعیت عظیم هر روزه نیازمند تهیه غذاهای حلال برای مصارف خود هستند .در دین اسلام کسی که عمل ذبح را انجام می دهد باید شرایط زیر را داشته باشد :- فردی که عمل سر بریدن را انجام می دهد خودش باید مسلمان باشد .- چاقویی که برای بریدن سر استفاده می گردد باید تیز باشد .- عمل سر بریدن باید رو به قبله انجام شود .- ذکر و نام خدا باعث به وجود آمدن تسکین و آسودگی می گردد.goosfandzende.com