مرکز مشاوره دنیا رضاییعضویت سازمان نظام روانشناسیو دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۳۸۳۷برای کنار آمدن با طلاق و جدایی به چه مهارت هایی نیاز داریم؟ تقریباً همه ما یا شخصاً یا از طریق اقوام و دوستان خود، با تجربه طلاق آشنا هستیم. طلاق، تجربه ناخوشایندی است و افراد را وادار می سازد تا سازگاری های مهمی در زندگیشان به عمل آورند. سازگاری های روانشناختی ضروری در جریان طلاق عبارتند از: کنار آمدن با تنهایی، یافتن معنای جدیدتری برای زندگی، مقابله با خشم، مقابله با احساس گناه و عزت نفس پایین، یافتن منبع عشق و محبت جدید. سازگاری های عملی ضروری در جریان طلاق عبارتند از: پیدا کردن یک شرایط زندگی جدید، به دست آوردن ثبات مالی و پذیرفتن مسئولیت های تربیت فرزندان. با توجه به این که طلاق نیازمند سازگاری های روانشناختی و عملی متعددی است، و افرادی که طلاق می گیرند باید خودشان را با تغییرات گوناگونی انطباق دهند، طبیعی است که طلاق تجربه ای استرس زا باشد.افراد نه تنها در حین تصمیم گیری و اجرای تصمیم به طلاق بلکه بعد از آن نیز به مشاوره روانشناسی نیاز دارند.جهت انجام مشاوره طلاق، خیانت های زناشویی، شکست های عاطفی، مشکلات زناشویی با ما در ارتباط باشید. همچنین برای مشاوره فردی و مشکلات شخصیتی، مشکلات بین فردی، افسردگی، اضطراب، وسواس و مشاوره پیش از ازدواج با ما در ارتباط باشید.ارتباط با ما از سراسر کشور 46091940-021شماره تماس جهت مشاوره تلفنی* روانشناسی*از تهران*46091940مشاوره حضوری: 02144129920