عوارض احتمالی جراحی پلک قسمت اخر ممکن است بعد از جراحی پلک برای همیشه دچار خشکی چشم شوید، به ویژه اگر قبل از عمل مشکل خشکی چشم داشته*اید خوب است پیش از جراحی پلک چشمان تان از لحاظ تولید اشک معاینه شود تا جراح پلاستیک شما بتواند درست برنامه*ریزی کند. عوارض دیگری را معمولا می*توان بر طرف کرد، به شرط آنکه پلک شما را جراحی مجرب و واجد شرایط جراحی کرده باشد. به این ها خطر های همراه با بیهوشی را نیز اضافه کنید. برای کسب اطلاعات کامل تر به وب سایت مرکز فوق تخصصی جراحی زیبایی ایران مراجعه نمایید redirect.php?a=jarahezibai.ir redirect.php?a=jarahezibai.ir/fa/جراحی-زیبایی-صورت/جراحی-پلک