الکتروموتورها دستگاه هایی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تولید می نمایند . در اکثر این موتورها جریان الکتریکی و میدان مغناطیسی در سیم*پیچ باعث حرکت یک شفت و ایجاد انرژی مکانیکی می* گردد .الکتروموتورها را می*توان در دسته* های متفاوتی با توجه به نوع منبع تغذیه، تیپ، ساختمان داخلی، کاربرد و حرکت خروجی موتور قرار داد . اجزای اصلی موتور الکتریکی به صورت زیر است : - روتور : بخش متحرک در موتور الکتریکی روتور نامیده می شود .- یاتاقان : یاتاقان قسمتی است که از روتور محافظت می*نماید تا روتور بتواند حول محور خود بچرخد.- استاتور : بخش ثابت موتور است و از سیم*پیچ و آهنربا تشکیل* گردیده است .- شکاف هوایی : فاصله بین روتور و استاتور شکاف هوایی نامیده می شود .الکتروموتور تکنوتاو