برای کوچک کردن سینه زنان در مواردی که لازم نیست مقدار زیادی از حجم سینه برداشته شود و تغییر اندازه زیادی نمیخواهیم انجام دهیم و یا هنگامی که و احتمال نمی*رود که این عمل مشمول پوشش بیمه قرار بگیرد برای کاهش هزینه های جراحی، با روش های مکش چربی به تنهایی می توان با برداشتن ذخایر چربی اضافی داخل و اطراف سینه، اندازه سینه را کاهش داد اما... ادامه دارد... برای کسب اطلاعات کامل تر در زمینه جراحی سینه (برای بزرگ کردن ) و کوچک کردن سینه مردان و زنان به وب سایت مرکز فوق تخصصی جراحی زیبایی ایران مراجعه نمایید redirect.php?a=jarahezibai.ir redirect.php?a=jarahezibai.ir/fa/جراحی-زیبایی-سینه/کوچک-کردن-سینه