کوچک کردن سینه به روش مکش چربی بخش 2 هرچند می توان با مکش چربی اندازه سینه را کوچک کرد پوست اضافی به این روش کم نمی*شود و محل نوک تغییر نمی*کند یا اندازه هاله کاهش نمی*یابد. اینها شاید بخش مهمی از هدف*های شما از عمل کوچک کردن سینه را تشکیل دهند بنابراین، اگر توصیه شده که فقط با مکش چربی سینه هایتان را کوچک کنید، باید بدانید که چه نتایجی عایدتان خواهد شود و به چه نتایجی نخواهید رسید. برای کسب اطلاعات کامل تر در زمینه جراحی سینه و کوچک کردن سینه مردان و زنان به وب سایت مرکز فوق تخصصی جراحی زیبایی ایران مراجعه نمایید redirect.php?a=jarahezibai.ir redirect.php?a=jarahezibai.ir/fa/جراحی-زیبایی-سینه/کوچک-کردن-سینه