شیر فلکه آتش نشانی در صنعتبه گزارش هورژینا همانطور که می*دانید با توجه به نیاز صنعت برای کنترل جریان سیال آب، از ابزارهایی استفاده می*کنند تا بتوانند این جریان را تنظیم نمایند؛ این ابزار همان شیر فلکه آتش نشانی است که به کمک این نیاز آمده است.پس باتوجه به کارکرد این ابزار، از نکاتی که باید برای تولید این محصول در نظر گرفت، جنس آن است که خاصیت ضد زنگی داشته باشد، با این تفاسیر بین جنس*های بازار، شیرفلکه برنجی را می*توان یکی از بهترین گزینه*ها دانست. چراکه علاوه بر خاصیت ضد زنگی، عمر طولانی را متناسب با میزان مصرف این محصول خواهد داشت.بنابراین در حال حاضر بیشترین محصول بازار با جنس برنج در حال تولید و عرضه است.از سمتی،با توجه به رشد و پیشرفت تکنولوژی تولیدات این شیر*های فلکه در انواع و اقسام مختلف با توجه به نیازمان در حال تولید است.اما شیرفلکه آتش*نشانی کجاها نصب می*شوند؟ که به عمرطولانی نیاز دارد!در پاسخ باید گفت؛ معمولا مصارف این ابزار برای :• برداشت آب در زمان حریق• شست*شوی خیابان*ها• آب*دهی به باغچه*های و محوطه*های سبز