اصول کار به این صورت است که برای ارسال بار با کانتینر باید حجم بارها در حد مشخصی باشد . گاهی اوقات بارهای یک فرد را با فرد دیگر ترکیب می نمایند و در داخل یک کانتینر قرار می دهند تا فضای داخلی آن کاملا پر شود که به این عمل گروپاژ گفته می شود .انواع کانتینر برای حمل بار :- استفاده از کانتینرهای FCL : این کانتینر ها تقریبا خصوصی هستند و برای حمل بارهایی می باشند که تنها دارای یک پروانه گمرکی باشند .- استفاده از کانتینرهای LCL : از این نوع کانتینرها برای حمل کالاهای مختلف مربوط به چند فرد استفاده می شود و دارای چند پروانه ی گمرکی می باشند .hakhamaneshtrading.com