این نژاد یک گونه گوسفند روسی است که نژادش متعلق به دره ولگا ، در شمال غرب مسکو است . در واقع باید گفت که نژاد رومانف از تلاقی نژادها به وجود نیامده است . نژاد رومانف از بهترین گوسفندان چند قلو زا است . بره های این نژاد پس از تولد دارای یک لکه سفید رنگ بر روی پیشانی خود هستند . همچنین یک حلقه سفید رنگ بر روی گردن این گونه از گوسفندان دیده می شود که آن ها را از سایر نژادها متمایز می کند .دم این گونه از گوسفندان کوتاه است . باید گفت که دوره آبستنی در این نژاد در حدود 144 روز است و نسبت به سایر دام ها کمتر است .بره ها در این نژاد در چهار الی هفت ماهگی به سن بلوغ می رسند بنابراین بهتر است که زودتر بره ها از هم جدا شوند تا آسیبی به میش ها وارد نشود .گوسفند زنده قائم