گوسفند رومانف یک گوسفند روسی است . این نژاد، یک نژاد خاص است . در واقع اگر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم باید بگوییم که نژاد رومانف از تلاقی نژادها به وجود نیامده است .گوسفند رومانف یک گوسفند چند قلو زا است و رکورد چندقلوزایی را در دنیا شکست .ویژگی های ظاهری گوسفند رومانف :- دم این گونه از گوسفندان کوتاه است و جزء گوسفندان دم کوتاه هستند .- یک حلقه سفید رنگ به دور گردن گوسفندان رومانف دیده می شود .- بره های این نژاد به رنگ سیاه هستند و یک لکه سفید رنگ بر روی پیشانی آن ها دیده می شود . این لکه سفید رنگ همیشه باقی می ماند و از بین نمی رود .goosfandzende.com