یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر تا پایان هفته به احتمال زیاد…یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر تا پایان هفته به احتمال زیاد امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز و سپس قابل برداشت می*شود.بیش از ۷۴ میلیون ایرانی یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی – فاز اول هدفمندی یارانه*ها- را دریافت می*کنند.


به نقل از مهر،یارانه نقدی تا مردادماه هر ماه بامداد هجدهمین روز به حساب سرپرست خانوار واریز می*شد اما این تاریخ در شهریورماه به بیستمین روز موکول شد.