تعمیرسرا ارائه دهنده خدمات تخصصی تعمیرات لوازم خانگی در تهران با یک تماس و کمتر از چند ساعت در محلتعمیر یخچال وایت هاوسredirect.php?a=*tamirsara.com/services/refrigerator-types/repair-of-freezer-refrigerators/white-house-repair/